Wednesday, March 25, 2009

Pagsasabatas ng Prostitusyon

Ni Vannah Pacis at Ingrid Salud

Isa sa mga pangunahing isyung pinag-uusapan dito sa Pilipinas ang prostitusyon. Bahagi na ito ng kasaysayan ng Pilipinas simula pa noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Noong 1898, pinagkalooban ng constitutional freedom ang mga prostitutes. Nagsimula ito nang ipatupad ni Presidente Aguinaldo ang batas ukol sa linggu-linggong eksamen ng mga prostitutes para masiguradong sila ay walang sakit na dulot ng pakikipagtalik sa iba’t ibang lalake (Ofreneo & Ofreneo, 1998, p. 101).

Nang magsimula ang giyera sa pagitan ng Pilipinas at Amerika noong 1899, lalong lumago ang tinatawag na flesh trade. Buhat ito ng paghahanap ng mga Amerikanong sundalo ng mga temporary companion upang tustusan ang kanilang pangungulilang sekswal at ang paghahanap naman ng mapagkitaan ang karamihan sa mga Pilipino. Dumami ang mga brothels sa Pilipinas dahil ginagawang negosyo ang prostitusyon ng mga Amerikano, mga opisyal na Hapon at maging ang ibang opisyal na Pilipino (Ofreneo & Ofreneo, 1998, pp. 101-102).

Sa kasalukuyan, lantad na ang sex tourism dito sa Pilipinas at maging ang feminization migration kung saan pumupunta ang mga babae sa ibang bansa bilang mga entertainers sa iba’t ibang bars (Ofreneo & Ofreneo, 1998, p. 103).

Dahil sa paglaganap ng prostitusyon dito sa Pilipinas, napag-isipan ng ilang mga miyembro ng senado na gawing legal ang prostitusyon. Noong 1992, ipinasa sa Kongreso ang isang bill na layong isabatas ang prostitusyon. Balak magtayo red-light districts at magpatupad ng compulsory check-ups para sa mga babaeng prostitutes. Hindi nagtagumpay ang bill na ito dahil sa matinding paguusig ng ilang lupon ng mga peminista (Ofreneo & Ofreneo, 1998, p. 123).

Base sa impormasyong nakuha ng Coalition Against Trafficking in Women –Asia Pacific (CATW-AP), hindi bababa sa 300,000 ang bilang ng mga babae sa prostitusyon. Kung susuriin ang estatikang ipinahayag sa Manila Times noong 2004, masasabi na magkakaroon ng dagdag na 10% ng mga babaeng prostitutes sa mga taong 1997-2000 at humigit-kumulang na 20% dagdag sa taong 2005 hanggang sa kasalukuyan dahil sa kahirapan sa buhay na dinadanas ng nakararaming mga mamamayan sa Pilipinas. Kung pagsama-samahin ang mga kinikita ng bawat prostitutes dito sa bansa, makikitang hindi ito bababa sa 8 Bilyong Dolyar na maaaring maging malaking tulong sa ekonomiya ng bansa.

Ang prostitusyon at kahirapan ay magkaugnay. Hanggang marami ang nagugutom, maraming kababaihan din ang mapipilitang kumapit sa patalim at magpaalipin sa prostitusyon dahil sa kakulangan ng ibang uri ng pagkakitaan (Ofreneo & Ofreneo, 1998). Dahil lumalabag ito sa karapatan ng mga tao, lalung-lalo na ng mga babae, dineklara ng senadong ilegal ito sa nais na tuluyang mawala ang prostitusyon sa bansa. Ngunit kabaligtaran ang nangyayari at sa halip ay lumalago ang prostitusyon. Nagbigay daan ito sa black market trade at iba pang mga paraan para lamang maitago ito sa batas. Dahil dito, hindi nababantayan ng batas ang kapakanan at kaligtasan ng mga prostitutes na karamihan ay nakararanas ng pang-aabuso at paglabag sa kanilang karapatan bilang mga empleyado at mamamayan ng bansa. Higit pa dito, lalong lumalaganap ang kaso ng sexually transmitted diseases (STDs) sa mga prostitutes dito sa bansa.

Sa kadahilanang hindi tuluyang maiiwasan ang paglaganap ng prostitusyon dito sa bansa, mas mainam na gawing legal ang prostitusyon hindi lang para sa benepisyo sa ekonomiya ng bansa, kundi upang maproprotektahan din ng gobyerno ang kapakanan ng mga prostitutes.

Maituturing na isang service sector ang prostitusyon dito sa bansa. Simula dito, mapapabuti ng legalisasyon ng prostitusyon ang ekonomiya ng bansa dahil ang kita ng mga brothel owners at prostitutes ay masasailalim sa taxation tulad ng Capital Gains Tax, Income Tax, Percentage Tax and Value Added Tax (VAT) kung saan napupunta sa pondo ng gobyerno. Sa kalaunan, lalaki ang pondo ng gobyerno na siyang makatutulong sa ekonomikong sitwasyon ng bansa ngayon. Ang mga brothel ay maging kasing-pareho na ng antas tulad ng ibang mga negosyo dito sa Pilipinas. Higit pa dito, sila din ay pwede nang makatulong ukol sa ekonomikong sitwasyon ng bansa.

Dahil ang prostitusyon ay tinaguriang isang legal na service sector, ang mga prostitutes din ay maituturing mga empleyado na may mga karapatan sa kanilang kabutihan at kaligtasan. Unang-una, mabibigyang proteksyon ang mga prostitutes laban sa mga brothel owner o bugaw na sumusuway sa kanilang kontrata. Mabibigyan din ng proteksyon ang mga prostitutes sa mga pang-aabuso at karahasan ng kanilang mga amo at kliyente. Higit pa dito, magkakaroon din ng compulsory check-ups para maiwasan ang dumadaming kaso ng STDs sa mga prostitutes at sa kanilang mga kliyente. Sinisigurado nito ang kaligtasan pareho ng prostitute at ng kanilang kliyente. Sa kanilang pagtatrabaho bilang legal na prostitutes, hindi napapabayaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan laban sa mga STDs at iba pang mga sakit na nakukuha sa prostitusyon.

Sapagkat itinuturing na bilang mga legal na empleyado ang mga prostitutes, nararapat lamang na pagkalooban din sila ng mga dokumento o lisensya sa gobyerno upang sila ay makapagtrabaho. Nabibigyan lamang ng lisensya ang mga taong labing-walong taong gulang pataas at mga taong dumaan na sa check-ups upang maiwasan ang child prostitution at paglaganap ng mga STDs. Kailangan nasa tamang edad at kondisyon din ang mga taong nais magtrabaho bilang mga prostitutes. Hindi lang ito limitado sa mga prostitutes ngunit kinakailangan na nasa tamang edad din ang mga kliyente para sila makatanggap ng serbisyo ng isang prostitute. Ipinagbawal dito ang mga minor de edad sa pagpupunta ng mga brothel. Para ito siguraduhin na legal na mamamayan ang mga kliyente at kumikita na ng sariling pera.

Dagdag pa nito, mabibigyan din ng work benefits ang mga prostitutes katulad ng ibang mga manggagawa sa bansa. Kabilang dito ang benepisyo ng mga empleyado katulad ng Social Security System (SSS), Home Development Mutual Fund (HDMF), Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) at maging ang 13th month pay ay mabibigay na din sa mga prostitutes. Mapapasailalim din sa batas ang mga brothel owners kung saan magbibigay sila ng nararapat na sweldo sa mga prostitutes na hindi bababa sa minimum wage. Para sa mga prostitutes, kinakailangan lang din nilang magtrabaho ng 48 oras sa isang linggo at mabibigyan din sila ng double pay or overtime pay sa pagtatrabaho tuwing holidays at sa pagkakataong naisin nilang magtrabaho ng lampas sa nakatakdang oras .

Sinasabi ng mga aktibista na lalong lumalabag sa karapatan at dignidad ng mga babae ang legalisasyon ng prostitusyon dito sa bansa. Dahil tanggap na ang prostitusyon sa lipunan, lalong nahihikayat ang mga babae na pumasok sa ganitong uri ng trabaho. Dumadami ang bilang ng mga babaeng nawawalan ng dignidad bilang mga tao at sila ay nagiging isa na lamang obheto ng sekswal na pagnanasa. Ginagamit din sila ng mga brothel owners upang pagkakitaan. Ngunit kung susuriin, lalong lumalabag sa karapatan at dignidad ng mga babae ang patagong prostitusyon dahil mas itinuturing sila dito bilang mga kagamitan na walang karapatan at dignidad. Ang trato sa kanila ay ibang-iba sa trato ng ng mga amo sa kanilang mga manggagawa. Mas nakakaranas ng karahasan at pang-aabuso ang mga prostitutes dahil walang batas sa gobyerno ang susuporta o tatanggol sa kanila.

Sa pagsasalegal ng propesyon ng prostitusyon, maiiwasan ang ganitong uri ng mga problema. Mas mabibigyang proteksyon ang mga prostitutes pati na rin ang kanilang kapakanan at karapatan. Wala nang dahilan para sila ay aabusuhin ng kanilang mga kliyente o amo dahil sila ay nasa ilalim na ng batas ng gobyerno. Sa legalisasyon ng prostitusyon, aangat ang antas ng mga babaeng napilitan lamang magtrabaho bilang mga prostitutes. Sila ay ituturing bilang mga karaniwang empleyado na nararapat din magkamit ng mga benepisyo at karapatan na nakukuha ng ibang mga empleyado.

Dagdag pa nito, mabibigyan din sila ng pagkakataong makatutulong sa ekonomikong sitwasyon ng bansa. Malaking tulong na ang kita ng mga prostitutes at brothel owners na mapupunta sa gobyerno sa pamamagitan ng taxation.

Mas maraming benepisyo ang legalisasyon ng prostitusyon kaysa sa pagtanggal ng prostitusyon sa konteksto ng Pilipinas. Kung hindi kayang isugpo ng tradisyonal na gawain tulad ng pagsasabatas laban sa prostitusyon, prosekusyon ng mga prostitutes at ang kanilang mga kliyente ang suliraning prostitusyon sa bansa, mas nanaisin kapag ito ay gawing legal. Dahil dito, mas kontrolado ang isyung prostitusyon dito sa bansa at naaangat pa nito ang kalagayan ng mga taong napilitan lang pumasok sa prostitusyon dahil sa mga pang-ekonomikong dahilan (Caroline Peralta, personal communication, February 17, 2009). Karapatan ng bawat manggagawa dito sa bansa ang magkaroon ng mabuting kondisyon sa kanyang trabahong pinasukan.

Sanggunian

Gelacio, Melvi, et al. (2000). Gimik! Sa Quezon Avenue at Cubao. BUKAL.

Ilagan, L. (2004, December 12). Trafficking of Kids, Women increase in RP, says group. Trafficking.Org. Retrieved February 11 2009 from http://trafficking.org.ph/v5/index.php?option=com_content&task=view&id=1277&Itemid=56>

Jeffreys, S., & Sullivan, M. (n.d.) Legalising Prostitution Is Not The Answer: The Example of Victoria, Australia. Australia: Coalition Against Trafficking in Women (Australia).

Liberator, M. (2005, December 8). Legalized Prostitution: Regulating the Oldest Profession. The Liberator. Retrieved January 4 2009 from http://liberator.net/articles/prostitution.html

Ofreneo, R. E., & Ofreneo, R. P. (1998). Prostitution in The Philippines. The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in South East Asia. Great Britain: International Labour Organization.

Pascual, P. (1995). Philippine Working Children: The 1995 National Statistics Survey. Philippines: Institute on Church and Social Issues.

Kittle and Carpo Consulting. (2008). Philippine Labor and Employment. Retrieved January 22, 2009 from http://www.kittelsoncarpo.com/philippines-taxes

Kittleson and Carpo Consulting. (2008). Philippine Taxes. Retrieved January 22, 2009 from http://www.kittelsoncarpo.com/philippines-taxes

Quezon, M. III. ( 2008, July 21). Legalizing Prostitution. Philippine Daily Inquirer. Retrieved January 4, 2009 from http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view/20080721-149672/Legalizing-prostitution

Chan-Robles Virtual Law Library. (1998). Republic Act No. 9280. January 20, 2009 from http://www.chanrobles.com/republicactno9208.html

Rialp, V. (1993). Children and hazardous work in the Philippines. Geneva: International Labour Office.

Uy, M. (2006). Fighting the Double Burden of Malnutrition. Research Paper Ateneo de Manila University.

1 comment:

  1. It is unjust that prostitution will be legalize. It is not right to use our body and make that as a source of income because our body is the temple of God. Why not strive hard to earn a living instead of having it in an easy way? Use your will power! It can make a lot of change...

    ReplyDelete